afdrukken

Sol Motors GmbH
Röhrer Weg 8
71032 Böblingen
Duitsland

Tel.: +49 174 9358533
E-mail: info@sol-motors.com

Register Court: Stuttgart
Lokaal nummer: HRB 762619

Managing Director: Manuel Messmer

Identificatienummer van de omzetbelasting in overeenstemming met sectie 27 A Revenue Act: DE315334683

Het EU -commissieplatform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn noch verplicht noch klaar om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragebestuur van de consument.