Voorwaarden

 1. domein
  1.1 Deze algemene algemene voorwaarden (hierna "AGB") van Sol Motors GmbH (hierna "verkoper"), zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper met de verkoper met de verkoper met de verkoper Verkoper in volledige goederen die aan de online winkel zijn getoond. Dit is in tegenspraak met de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij er iets anders is overeengekomen.
  1.2 Consumenten in de zin van deze Algemene voorwaarden zijn elke natuurlijke persoon die een juridische transactie beëindigt voor doeleinden die meestal kunnen worden toegeschreven aan hun commercial of hun onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn een natuurlijke of juridische persoon of een juridisch partnerschap dat handelt bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit wanneer de juridische transactie wordt afgesloten.
  1.3 Afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper, kan het onderwerp van het contract zowel de aankoop van goederen zijn door middel van een mason levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering (hierna "abonnementscontract"). In het abonnementscontract verbindt de verkoper zich om de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contracttermijn in de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.

 2. Conclusie van het contract
  2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vertegenwoordigen geen bindende aanbiedingen van de kant van de verkoper, maar worden gebruikt om een ​​bindend aanbod van de klant in te dienen.

  2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het ondergaan van het elektronische bestelproces, geeft de klant een wettelijk bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje.

  2.3 De verkoper kan de aanbieding van de klant binnen vijf dagen accepteren,
  - Door de klant een schriftelijke bestelbevestiging of een bestelbevestiging in tekstformulier (fax of e -mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de bestelbevestiging beslissend is in de klant, of
  - Door de geordende goederen aan de klant te leveren, waarbij de toegang van de goederen beslist is voor de klant, of
  - Door de klant te vragen te betalen na het indienen van zijn bestelling.
  Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven zijn, wordt het contract afgesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven eerst plaatsvindt. De deadline voor het accepteren van het aanbod begint te lopen op de dag nadat de klant is verzonden en eindigt met het einde van de vijfde dag, die volgt op het verzenden van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode accepteert, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

  2.4 Bij het selecteren van een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsserviceprovider PayPal (Europa) S.à R.L. ET Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met de geldigheid van de PayPal-Use-voorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp /UA/User-Awdement-Full of--Als de klant geen PayPal-rekening heeft--Met de geldigheid van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ ua/privacywax- vol. Als de klant betaalt door middel van een betaalmethode die door PayPal wordt aangeboden in het online bestelproces, legt de verkoper al de acceptatie van de aanbieding van de klant uit op het moment dat de klant op de knopfinale klikt.

  2.5 Bij het selecteren van de betaalmethode "Amazon-betalingen" wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstverlener Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder de geldigheid van de geldigheid van De Amazon Payments Europe Usage Agreement, https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant selecteert als een betaalmethode als onderdeel van het online bestelproces "Amazon Payment", geeft hij ook een betalingsorder aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces concludeert. In dit geval legt de verkoper al de acceptatie van de aanbieding van de klant uit op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

  2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst opgeslagen door de verkoper na de conclusie van het contract en de klant in tekstformulier (bijvoorbeeld e -mail, fax of brief) verzonden na het verzenden van zijn bestelling. De toegang van de verkoper tot het contract is niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount in de online winkel van de verkoper heeft ingesteld voordat hij zijn bestelling verzendt, zijn de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen de klant gratis worden opgeroepen via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount, met vermelding van de correspondering Inloggegevens.

  2.7 Voordat de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt ingediend, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met de hulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn vermeldingen corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces via het gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

  2.8 De Duitse en de Engelse taal zijn beschikbaar voor de conclusie van het contract.

  2.9 De bestelverwerking en contactpersoon vinden meestal plaats via e -mail en geautomatiseerde bestelverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres voor bestelverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van spamfilters ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper zijn verzonden of de derde partij die met de bestelverwerking kan worden verzonden, kunnen worden verzonden.

 3. Herroepingsrecht
  3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een terugtrekkingrecht.

  3.2 Meer informatie over het recht van annulering komt voort uit het annuleringsbeleid van de verkoper.

 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  4.1 Tenzij anders het gevolg is van de productbeschrijving van de verkoper, zijn de gegeven prijzen totale prijzen die de wettelijke omzetbelasting bevatten. Indien nodig worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.

  4.2 In het geval van leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten zijn dat de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijv. Overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of belastingbelasting of belastingen (bijv. Tarieven). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt op het gebied van geld overdracht als de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

  4.3 De betalingsoptie is/wordt aan de klant in de online winkel van de verkoper meegedeeld.

  4.4 Bij het selecteren van de betaalmethode "onmiddellijk" wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstverlener Stjub, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "onmiddellijk"). Om het factuurbedrag via "onmiddellijk" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die vrijelijk wordt geschakeld om deel te nemen aan "onmiddellijk", legitimeer ze zich volgens het betalingsproces en bevestigen de betalingsinstructies aan "onmiddellijk" . De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "onmiddellijk" en de bankrekening van de klant wordt in rekening gebracht. De klant kan meer informatie over de betalingsmethode "onmiddellijk" op internet op https://www.klarna.com/sofort/ bellen.

  4.5 Bij het selecteren van de creditcard voor betalingsmethode via Stripe is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd met de conclusie van het contract. Betalingsverwerking vindt plaats via de Payment Service Provider Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode af te wijzen met een negatieve kredietcontrole.

 5. Deliverings- en verzendvoorwaarden
  5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant verstrekte afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveringsadres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper beslissend. Bij de afwijking hiervan is bij het selecteren van de PayPal -betalingsmethode het afleveradres dat door de klant is opgeslagen op het moment van betaling bij PayPal beslissend.

  5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de juiste kosten voor de verkoper. Dit is niet van toepassing op het oog op de kosten voor de rendement als de klant zijn recht op intrekking effectief uitoefent. Voor de retourkosten is de verordening die is gemaakt in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing als het herstelrecht effectief is.

  5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract op te nemen in het geval van geen correcte of niet de juiste zelfafgave. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de niet -levering niet moet worden vertegenwoordigd door de verkoper en dat hij een specifiek dekbedrijf met de leverancier heeft voltooid met de vereiste zorg. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van niet -beschikbaarheid of de enige gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd en wordt de overweging onmiddellijk vergoed.

  5.4 Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

 6. Contractduur en beëindiging van het contract voor abonnementscontracten
  6.1 Abonnementscontracten zijn beperkt tot de contracttermijn die blijkt uit de respectieve productbeschrijving in de online winkel van de verkoper en eindigen automatisch na de contractterm.

  6.2 Het recht op buitengewone beëindiging om een ​​belangrijke reden blijft onaangetast. Er is een belangrijke reden als van het beëindigingsgedeelte kan worden verwacht dat het de contractuele relatie tot de overeengekomen beëindiging voortzet of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

  6.3 beëindigingen moeten worden gemaakt in schrift of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e -mail).

 7. Behoud van titel
  Als de verkoper van tevoren arriveert, behoudt hij zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

 8. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
  8.1 Als het gekochte artikel slecht is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

  8.2 Afwijken van dit is van toepassing op gebruikte goederen: claims voor defecten worden uitgesloten als het defect pas na een jaar plaatsvindt na de levering van de goederen. Defecten die plaatsvinden binnen een jaar na de levering van de goederen kunnen worden beweerd binnen de wettelijke beperkingsperiode. Het verkorten van de aansprakelijkheid voor een jaar is echter niet van toepassing
  - Voor dingen die zijn gebruikt voor een gebouw volgens hun gebruikelijke toepassingen en wiens tekort heeft veroorzaakt,
  - Voor claims voor schade en kosten van de klant, evenals
  - In het geval dat de verkoper frauduleus het defect heeft verborgen.

  8.3 Als de klant als consument fungeert, wordt hem gevraagd om te klagen over de geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en om de verkoper te informeren. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen effect op zijn juridische of contractuele claims voor defecten.

 9. Toepasselijke wetgeving
  Voor alle juridische relaties tussen de partijen is de wet van de Federale Republiek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de wetten over de internationale aankoop van mobiele goederen. In het geval van consumenten is deze wettelijke keuze alleen van toepassing als de bescherming die wordt verleend door verplichte bepalingen van de wet van de staat waarin de consument zijn gewone verblijf heeft, wordt ingetrokken.

 10. Jurisdictie
  Als de klant optreden als handelaar, juridische entiteit onder het overheidsrecht of een speciaal fonds op basis van het overheidsrecht gebaseerd op het grondgebied van de Federale Republiek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen van dit contract het hoofdkantoor van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Federale Republiek Duitsland is gevestigd, is de plaats van de plaats van jurisdictie van de verkoper voor alle geschillen van dit contract als het contract of de claims van het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter het recht om de rechtbank op de stoel van de klant te bellen.

 11. Alternatieve geschillenbeslechting
  11.1 De EU -commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Dit platform dient als een contactpunt voor buitengerechtelijke resolutie van geschillen van online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument bij betrokken is.

  11.2 De verkoper is noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragebestuur van de consument.